Çandarlı Havuz Yapımı

Çandarlı Havuz Yapımı

Çandarlı Havuz Yapımı; Hijyen genel anlamda “sağlık bilgisi, sağlık koruma” olarak adlandırılır. İnsanlar günlük yaşamında bulunduğu her aktivitede sağlığını korumak için kendine göre önlemler alır ve uygulamaya çalışır. Sanayinin gelişimi sonucu, endüstri toplumu bilgi çağı toplumu olarak adlandırılan bugünkü yaşam düzeyimizde, insanlar birçok aktivitesini toplu olarak yapmak zorundadır (yemek yenilen restoranlarda, okullarda, hastanelerde, spor salonlarında, iş merkezlerinde insanlar zorunlu olarak bir arada olmaktadır).

Toplu yaşamın gerçekleştiği ortamlarda, insanlar birbirinden, ortamdan, ortak kullanılan alanlardan veya eşyalardan, bulaşan mikroorganizmalardan ve virüslerden etkilenerek sağlıklarını kaybetmekte, tedavi olabilmek için de ciddi kaynaklar tüketilmektedir. İnsanların sağlığını koruyarak toplu aktivite yapabilmesi için; işletmeler, yerel yönetimler bu tür yerlerde kurallar oluşturarak bunlara uyulmasını zorunlu tutmuşlardır. Bu kuralları bazı işletmeler hijyen kuralları başlığı altında yönetmelik haline getirmiştir.

Yüzme Havuzlarında Hijyen ve Filtrasyon

Genel kullanıma açık yüzme havuzları, insanların toplu olarak yararlandığı, yüzdüğü, spor yaptığı, fiziksel sorunlarına çözüm aradığı, eğlendiği açık kapalı ortak alanlardır. Aquaparklar, otel havuzları, yazlık kışlık site havuzları, terapi havuzları, dalga havuzları, masaj havuzları, termal havuzlar Genel Kullanıma Açık Havuzlar olarak adlandırılırlar. Genel kullanıma açık yüzme havuzlarında havuzun konumu ne olursa olsun, havuz ve eklentilerinin (denge, tankı makine dairesi ) ve yüzücülerin kullandığı tüm mahallerin sağlık, güvenlik kurallarına uygun tesis edilmesi ve işletme sırasında sürekliliğinin sağlanması zorunludur.

Yüzme Havuz Suyu Temizliği

Yüzme havuzlarında havuz suyunun temizliği veya kirliliği su içindeki yabancı maddelerin miktarına bağlıdır. Havuza girenlerden ve çevreden gelen mikroorganizmalar; havuz suyuna katılan oksitleyici dezenfeksiyon maddeleri tarafından yok edilir. Dezenfektan ve yosun öldürücüler en geç 30 saniyede koli basili ve mikroorganizmaları yok etmelidirler.

Havuza giren insanlardan ve çevreden gelen (toz ve diğer kirler) ve suda asılı (kolloidal) vaziyette bulunan mikroorganizmalar ve organik esaslı kirleticiler su hazırlama tesisatı yolu ile sudan uzaklaştırılırlar (fiziksel arıtma). Su hazırlama tesisinde; – Topaklama(Çökeltme) – Filitrasyon. – Oksidasyon +Dezenfeksiyon İşlemlerinin kombinasyonlarına ihtiyaç vardır. Havuz suyu dezenfeksiyon maddeleri minimum konsantrasyonda olmalıdır.

Havuzlarda Kimyasal Kullanımı

Dezenfeksiyon için sadece TS 11899 standartlarında belirtilen kimyasallar kullanılabilir (havuz kimyasalları ve dezenfektanlar Sağlık Bakanlığı’nın 2007 tarihinde çıkarttığı genelgeye göre sağlık bakanlığından izinli olmak zorundadır aynı zamanda havuz kimyasallarını kullanan teknisyeninde sertifikalı olma zorunluluğu bulunmaktadır). Su hazırlık tesisinde sistemden uzaklaştırılamayan maddelerin konsantrasyonu, sisteme su ilave edilerek istenen sınırlar içinde tutulur.

Su hazırlık tesisinin ve dezenfeksiyonun etkililiği, tesiste kullanılacak ekipmanların TS 11899 standartlarına uygun seçilmesine, havuz içindeki su dağılım sisteminin hidrolik kurallara uygun yerleştirilmesine, İşletmenin standartlara uygun yapılmasına bağlıdır. Havuz suyu sirkülasyonu ve su hidroliği havuz içindeki suyun parametrelerinin her yerde aynı olmasını düzenleyebilmeli, kirliliğin en kısa yoldan havuz suyundan uzaklaştırılmasını sağlayabilmelidir.

PROJE UYGULAMASI

Proje uygulamasında, ülke genelinde yaygın olarak spor amaçlı, sosyal tesislerde, sitelerde tercih edilen Genel kullanıma açık 12.5×25.0×2.20 Boyutlarındaki havuz işlenecektir. Yüzme havuzu açık ve tatlı su kullanılacaktır. Örnek yüzme havuzu tabandan beslemeli ve üstten taşmalı olarak tasarlanacaktır. Tabandan beslemeli havuzlarda filtrasyon ve dezenfeksiyondan geçen toplam debi havuz tabanından homojen dağılım gösterecek şekilde besleme nozulları aracılığı ile havuza verilerek tamamı üstten eşit olarak taşırıldıktan sonra savaklara alınır, savaklardan takriben 3 m aralıklarla dikey olarak betonarme yapımı sırasında yerleştirilmiş PVC borularla (beton geçiş) ana taşma borusuna alınır.

Ana artel borusu da belli bir eğimle doğal akışlı olarak denge tankına alınır. Denge tankına pompalar aracılığı ile emilen kirlenmiş su, filtrasyon ve dezenfeksiyon hattından geçirilerek çevrim 24 saat sürdürülür.

HAVUZ SİRKÜLASYON POMPA SEÇİMİ

Çandarlı Havuz Yapımı ; Havuz sirkülasyonu pompaları, metal gövdeli veya termoplastik gövdeli olarak üretilir. Pompaların emiş ağzı tarafında ön filtre (kıl tutucu) bulunur. Ön filtreler pompa gövdesi ile aynı malzemeden yapılmıştır ve piyasada akuple edilmiş vaziyette satıldığı gibi, piyasadan alınacak pompaya ayrı üretilen paslanmaz çelikten veya PVC’den imal edilmiş hazır ön filtrelerde akuple edilir. Ön filtrelerin kapakları kolay açılabilir ve sızdırmaz contalı olmalıdır. Ön filtre sepetleri paslanmaz olmalıdır. Yüksek basınç ve debili pompalar metal gövdeli, sessiz çalışması için de 1400 D/D tek kademeli olmalıdır. Termoplastik gövdeli pompalar 2800 D/D olabilir. Pompa seçiminde toplam debi, bir veya birden fazla pompaya bölünebilir.

İzmir Çandarlı Havuz Yapım Firmaları arasında yerini alan firmamız sizlere sorunsuz iş teslimi yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir