havuz ince inşaatı

Havuz İnce İnşaatı

Havuz İnce İnşaatı

Havuz İnce İnşaatı ; Şirinler Havuz Olarak, Havuz inşaatının temel süreci olan havuz ince inşaatı, havuz yapımında, alanında uzman ekipler tarafından dikkat ve titizlikle yapılmalıdır. Şirinler havuz  havuz ince inşaatı kapsamında, öncelikle ince inşaat için  belirlenen bölgenin, gereken konum ölçümlerini yapar. Bu sayede, bölgede oluşabilecek herhangi sorunlara karşı önlem alınır. Belirlenen arazide kazı işlemleri sonucu çıkan gereksiz toprak alandan temizlenir. Bu açıdan harfiyat projesi ekiplerimiz tarafından göz önünde bulundurulur.

Havuz için belirlenen bölgenin yapısına göre proje hazırlanır ve havuz yapımının belirlendiği bölgeden çıkan molozlar, döküm sahasına gönderilir. Yer altı sularına karşı önlem alan ekibimiz, bu amaçla gereken drenaj sistemini, alana uygular. Havuz zemininin düzgün açılı ve geçirimsiz olmasını sağlamak amacı ile sıkıştırma işlemi,  tüvenan, dolgu gibi mazlemelerle gerçekleştirilir. Havuz ince inşaatı sırasında ekiplerimiz tarafından grobeton dökümü uygulanır ki, maksat demirin doğru bir şekilde döşenmesini sağlamak, zemin beton ile toprak karışımını engellemek, blokajın dayanımını daha da artırmak ve temiz bir yüzey elde etmektir.

Demir döşeme ve bağlantılar uygulandıktan sonra, mekanik, tesisat, elektrik gibi işlemlere geçilir. Bu malzemelerin beton dökümü sırasında zarar görmesinin engelenmesi için, sabitenmesi ve korunması, firma çalışanlarımız tarafından özenle yapılır. Daha sonra ise perde betonunun atılması aşamasına geçilir. Bu doğrultuda yapılan işlemleri sıralarsak:

  • Dış taban kalıpları sabitlenir.
  • İç ve dış kalıplar çakılır.

Havuz İnce İnşaatı Betonlama Aşaması

Havuz ince inşaatı sırasında kaliteli bir beton kullanılmalıdır. Betonun, havuzun en temel öğelerinden olduğu her zaman dikkate alınmalıdır. Bu doğrultuda, beton dökümü sırasında, betonun kalıbı patlatmamasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, kalıp elemanları arasında oluşabilecek sızdırma durumları için de önlem alınmalıdır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, donatı pas paylarıdır. Beton dökümü, aralıksız ve betonla demir donatı arasında köşe kısımlarda su tutan bantlar kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Beton dökümü sonrası ise farklı çaplara sahip vibratörler aracılığı ile betonun sıkılaşması işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemlerin devamı olarak, yan duvardaki işlemler de uygulanır. Bu noktada, betonda oluşabilecek çatlakları önlemek için firma tarafından gerekli kürlemeler yapılmaktadır.

Havuz İnce İnşaatında Yalıtım Aşaması

Tüm bu işlemlerden sonra, yalıtım aşamasına geçilir. Yalıtım aşaması, havuzda herhangi bir sızıntı veya havuz suyuna herhangi bir yabancı madde karışmaması açısından önemlidir. Bu doğrultuda, havuz içi yüzeyinin izolasyonu temin edilir. Havuz ince inşaatı boyunca, genellikle atlatılan aşama havuza serpme atılmasıdır ki, firma tarafından bu aşamalar mükemmel bir şekilde uygulanır. Serpme, esneklik sağlayıcı malzemeler içerir.  Serpme atılan havuzda dikkat edilmesi gereken nokta, bu şekilde bir gün boyunca bekletilmesidir. Bir günden daha az bekletilmemelidir.  Daha sonra ise, sıva ve şap aşaması gelir. Bu aşamanın amacı, havuz tabanını pürüzsüz hale getirmek ve düz bir yüzey elde etmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir